Over leiderschap authenticiteit ontwikkeling jou

Onze wereld is onderhevig aan grote veranderingen. Veranderingen die enerzijds bijna angstaanjagende uitdagingen met zich meebrengen, maar anderzijds ontelbare mogelijkheden genereren. Om waarde toe te kunnen blijven voegen aan de markt en – op de lange termijn – bestaansrecht te garanderen, dienen organisaties deze veranderingen te accepteren en te omarmen. Steeds minder organisaties lukt het om tijdig te anticiperen op de veranderende omstandigheden. Dit te kunnen, vraagt veel van leiders op elk niveau.

De wereld verandert

Daarom ontstaat er meer en meer behoefte aan nieuwe leiders, authentieke leiders. Ook – en vooral – in jouw organisatie. Leiders die zichzelf met recht de aanjagers van de ontwikkeling kunnen noemen. Hun vaardigheden, visie en realisatiekracht vormen hiertoe de basis. Jouw nieuwe authentieke leiders faciliteren, zorgen dat het gezamenlijk te realiseren doel helder is en dat alle medewerkers in staat worden gesteld hun taken zonder al te veel belemmering uit te voeren. 

Zo’n leider kan ook wel worden gezien als een soort Atlas. Iemand die de organisatie draagt in plaats van erboven staat, die richting geeft, de cultuur bewaakt en daarnaast voor zijn mensen de ruimte creëert hun talenten en passies optimaal te benutten. Bovendien gaat de authentieke leider de moeilijke beslissingen niet uit de weg, maar aan. En weet wat het doel is.

 

De functie van Atlas is uitdagend. Als Atlas ben je zichtbaar. Met het transparanter worden van de wereld is het van essentieel belang congruent te zijn in wat je zegt en doet. Altijd, iedere dag, zowel op zakelijk vlak als privé. Medewerkers volgen hoofdzakelijk je gedrag en daadkracht. Zonder daadkracht en daden zijn woorden loos. Mijn motto luidt dan ook:’You should always walk your talk’. Om dit te kunnen bereiken zal iemands adagium, of innerlijkheid, moeten worden vertaald in diens uiterlijk handelen.

“Zo binnen, zo buiten” geldt hier krachtiger dan ooit, en dat begint bij de leider. Het is geen gemakkelijke opgave Atlas te zijn, een rots in de branding die zijn team of organisatie draagt in al haar volheid. Een waar authentiek leider maakt belangrijke keuzes en neemt de volle verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt door zijn visie kenbaar te maken en om te zetten in overeenstemmende daden.

De leider die hier succesvol in opereert, kent zichzelf, weet waar zijn talenten en competenties liggen, anticipeert op uitdagingen, blijft spiegelen en wordt zich steeds bewuster van persoonlijke en gezamenlijke doelen. Inherent hieraan dient bij de leider het besef te prevaleren dat dit een levenslang proces is. Een proces waarbij de door onze persoonlijke ervaringen en omgeving bepaalde “bril” op de juiste momenten op en af kan worden gezet, om zo beslissingen te kunnen maken waar we de rest van ons (professionele) leven profijt van zullen hebben.

Ik bied de benodigde spiegels aan om jezelf maximaal te ontwikkelen tot een authentiek leider, door een brug te slaan tussen business- en leiderschapscoaching. Aan de hand van een holistische, mensgerichte benadering werken wij samen aan het behalen van impactvolle en duurzame resultaten binnen jouw organisatie.

Persoonlijk leiderschap = meesterschap

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap begint bij jezelf. Weten wie je bent en kiezen welke eigenschappen je de meeste aandacht wilt geven, vormen de kern van mijn leiderschapscoaching op individueel niveau. Want, datgene wat je uitdraagt en wat je aandacht schenkt, groeit en manifesteert zich!

In stap één van het programma wordt aan de hand van een TalentAssessment gemeten in welke mate autonomie, authenticiteit, integriteit en sociale intelligentie zichtbaar worden in jouw eigen leiderschapsprofiel.

In stap twee creëer je bewustwording en leer je werken met jouw unieke vorm van leiderschap. Wanneer je meer aandacht leert te geven aan hetgeen je wilt ontwikkelen, leidt het persoonlijke groeiproces tot meesterschap; jouw leiderschap, stevig gestoeld op wat jij goed kunt, wat jou energie geeft en waar je in je kracht staat.

0