Over loopbaanbegeleiding stippen stappen

De meeste mensen geven hun carrière onbewust vorm en een volgende baan komt vaak door toevalligheden tot hen. Onbewust missen zij hierdoor de mogelijkheid om terecht te komen in een positie die (veel) meer kan bijdragen aan het realiseren van de persoonlijke ambities en doelstellingen.

Het kan ook anders.

Loopbaan; maakbaar of niet

Hoewel noch de levensloop, noch een carrière volledig maakbaar zijn, is het heel goed mogelijk om zodanige keuzes te maken en stappen te nemen dat de persoonlijke “stip aan de horizon” binnen handbereik kan worden gebracht.

Door zelfbewust na te denken over de eigen kracht en onderscheidend vermogen, voor welke uitdagingen altijd een oplossing wordt gevonden, in welke omgeving de eigen kwaliteiten optimaal tot hun recht komen, welke rol of uitdaging (op termijn) graag wordt vervuld en wat nog moet worden geleerd om dat ook goed te kunnen.

Door zelf de regie te nemen en niet louter afhankelijk te zijn van gepubliceerde vacatures die hooguit 30% vormen van de vrijkomende posities. 

En vooral door de enige strategie te volgen die vruchten afwerpt: “doing things”.

Het merk ik

Beschouw jezelf als een onderneming met een visie en een missie. Als een onderneming die bovendien iets bijzonders te bieden heeft, namelijk een onderscheidende mix van kennis, competenties, ervaring & resultaten, drijfveren, adrenaline en lol & de overtuiging om iets specifieks te realiseren.

Kortom: door te leren van de wijze waarop succesvolle ondernemingen zich ontwikkelen en verkopen en dat te vertalen naar een eigen aanpak. Neem zelf het initiatief en vind de volgende baan of uitdaging vanuit pro-activiteit, kracht en overtuiging.

Ik help ervaren professionals richting te geven aan hun (volgende) carrièrestappen. Ik noem dat een carrière marketing aanpak. Het vergt persoonlijk leiderschap, hard werken en anders denken. 

Het biedt focus en resultaat!

Samen werken aan werk

Samen met mij werk jij aan een hulpmiddel om het vervolg van jouw loopbaan nog scherper te kunnen duiden en zo veel mogelijk in eigen hand te nemen. 

De precieze doelen en aanpak zullen na onze eerste afspraak definitief gesteld worden. In ieder geval zullen jouw doelen zich bevinden rondom het ontdekken van jouw professionele ambities (van breedte naar vierkante meter), het denken en handelen vanuit jouw eigen kracht (waarin maak jij werkelijk verschil en nog belangrijker; wat wil jij daar in welke omgeving mee doen) en het vormgeven van een scherpe personal branding die vooral recht doet aan de waarde die jij wil en kan toevoegen in de omgeving waar jij voor kiest. 

Hiervoor gaan wij op een nieuwe manier kijken naar jouw talent, jouw ambitie en jouw volgende loopbaanstap en samen werken aan het vormgeven van gerichte acties om jouw professionele doelen te behalen.

Vanuit jouw eigen kracht ben je beter in staat om keuzes te maken die ertoe doen. Voor jou, hier en nu. Afhankelijk van dat wat wij samen tegenkomen gebruiken wij verschillende werkvormen die jou zullen leren hoe jij meer in jezelf thuis kan komen, waardoor jij beter in staat bent om eigen gevoel te herkennen en te erkennen. Door deze ‘ont’ dekking ben jij ook in staat om ‘oude’ overtuigingen, patronen, zienswijzen die jou blokkeren los te laten. Dit helpt jou bij het aanbrengen van focus in jouw carrière en daaraan gekoppelde ontwikkelrichting.

0