Over teams samenwerken resultaten fun

Ik houd ervan om teams te zien groeien. Zowel in samenwerking als resultaat.

Ik ben ervan overtuigd dat we te veel menselijk talent verspillen. En dat we daarom beter moeten nadenken over wat we doen, hoe we dat doen, wie wat doet én hoe we hierin blijven verbeteren.

Soms zijn hier interventies bij nodig.

Team work

Een goed functionerend team. Dat maximaal resultaten behaalt. Klinkt wel goed hè? Daar kunnen jullie aan werken. Daar kan ik in begeleiden.

Teams moeten groeien en om dat goed te kunnen doen helpt het als je begrijpt waarom teams wel of niet werken. Patrick Lencioni beschrijft 5 voorwaarden voor goed functionerende teams en tegenovergesteld de zaken die elke stap frustreren: (1) gebrek aan vertrouwen, (2) angst voor confrontatie, (3) gebrek aan betrokkenheid, (4) afschuiven van verantwoordelijkheden en (5) niet resultaatgericht werken. En geeft dit weer in een piramide. 

 

Teams kunnen op elk niveau blijven hangen. En wanneer een laag in de piramide niet goed zit, zullen de lagen erboven niet optimaal zijn. 

Bekijk eens waar jij met je team blijft steken. Dan kunnen wij samen bepalen hoe dit te gebruiken voor jouw teamontwikkelprogramma.

Samen bouwen wij aan maatwerk

In mijn ogen bestaat een high performing team uit mensen die niet alleen hun kwaliteiten kénnen, maar deze ook optimaal weten in te zetten. Pas wanneer iemands kracht ten volste wordt benut, kan zowel de individuele medewerker als het team hier de vruchten van plukken.

Het gaat hier om kracht in de breedste zin van het woord. Datgene waar je goed in bent, waar je een kick van krijgt, waar je energie uit haalt. Datgene wat je eigenlijk als vanzelf doet, omdat het in jouw natuur zit. Datgene waar anderen jou zelfs regelmatig aan herinneren, maar waarmee jij je wel onderscheidt van hen: “Jij, je hebt altijd je woordje klaar”, of “Jij met al je energie”, of “Waarom wil je toch altijd precies de details weten?”.

Zou het niet fijn zijn je natuurlijke talent te kunnen inzetten tijdens je werk en hier juist waardering voor te krijgen? Of een stap achteruit te kunnen doen wanneer anderen meer geschikt blijken een bepaalde rol of activiteit in te vullen? Met het optimaal koppelen van persoonlijke kwaliteiten aan concrete taken kan iedere medewerker een unieke positie binnen het team innemen, die elk even waardevol is voor het functioneren van een organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat hieruit de meest optimale teams kunnen ontstaan, die de meest positieve ontwikkelingen teweeg kunnen brengen.

Tijdens onze samenwerking zal ik in dialoog met jou een maatwerkprogramma opstellen. Vanuit een concrete vraag van jou en jouw team bepalen we het gezamenlijke doel, benoemen we de individuele behoeftes en talenten en ontwikkelen we het samenspel met elkaar en de omgeving.

0