Hoe zit dat nu met outplacement en de transitievergoeding?

Transitievergoeding en ‘van werk naar werk’

Sinds 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding bij ontslag. Als werknemer heeft u recht op deze vergoeding wanneer u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. Het idee is dat de transitievergoeding wordt ingezet voor outplacement of scholing. De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Via outplacement of scholing kunt u uw kans op een nieuwe baan vergroten. Maar hoe werkt dat dan?

 

Transitievergoeding voor outplacement en/ of scholing

U mag een deel of de volledige (bruto) transitievergoeding gebruiken om outplacement en/of opleidingen in te kopen. Als u naast de outplacement begeleiding ook een opleiding wilt doen, dan is de beste aanpak om via outplacement vast te stellen of de scholing moet voortborduren op uw bestaande werkervaring (bijscholing), of dat het verstandiger is om voor een ander beroep te kiezen (omscholing).

Transitievergoeding & belasting betalen

Als u de transitievergoeding niet besteedt aan een outplacementtraject of een opleiding, moet u belasting betalen. De transitievergoeding wordt gezien als inkomen. Uw werkgever houdt belasting in en u ontvangt het netto bedrag op uw rekening.

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die als bruto bedrag beschikbaar komt. Als u de ontslagvergoeding gebruikt voor van werk naar werk (outplacement) en/of scholing, dan hoeft u geen belasting te betalen. Zodra u de transitievergoeding op uw bankrekening ontvangt, moet u over het bedrag (inkomsten)belasting betalen. De Belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen. In dat geval houdt uw werkgever de belasting in en maakt de netto transitievergoeding over op uw privé rekening. De hoogte van het belastingpercentage hangt af van het totale inkomen, dus uw inkomen + transitievergoeding. De transitievergoeding komt bovenop uw inkomen, dus u betaalt een hoog belastingpercentage

Outplacement is verzamelterm voor van werk naar werk begeleiding

Outplacement wordt in het licht van de transitievergoeding gezien als een verzamelterm voor de diverse manieren die er zijn om u ‘van werk naar werk’ te begeleiden. Denk aan psychologische tests, het selecteren van scholingstrajecten, het scannen van de arbeidsmarkt, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen sollicitatiebrieven en CV, netwerk-trainingen, social media trainingen, jobhunting, enzovoorts. Maar geldt dat dan ook voor loopbaancoaching of loopbaanbegeleiding?

Outplacement vs Loopbaanbegeleiding

Outplacement en loopbaanbegeleiding hebben veel gemeen. Maar er is ook een aantal kenmerkende verschillen. Bij outplacement verliest een werknemer zijn of haar baan. De activiteiten zijn dan ook vooral gericht op het vinden van een nieuwe baan, buiten de organisatie waar hij of zij tot dan toe werkzaam is. Dit proces vindt vaak plaats in groepen. Meerdere medewerkers van een organisatie die gezamenlijk begeleid worden. Loopbaanbegeleiding richt zich op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Op het gedrag dat iemand vertoont. Of dat effectief is, of juist ineffectief. Het helpt mensen diep na te denken over een volgende stap in een loopbaan. Het biedt inzicht in een vaak nieuwe stip op de horizon en het pad dat bewandeld kan worden om bij die stip te komen. Die stip kan buiten de organisatie zijn, maar hoeft niet. Meestal is de bereikte verandering echter nog groter en worden stippen op horizons gezet die buiten de eigen sector liggen, of zelfs buiten de eigen professionele beroepsgroep.

Outplacement èn Loopbaanbegeleiding

Ik begeleid veel senior managers naar een volgende carrièrestap. Soms heet dat coaching. Soms outplacement. Ik heb ten aanzien van outplacement voor een gecombineerde aanpak gekozen, die – net als de outplacement die meer traditionele outplacementburo’s bieden – ook gewoon binnen de kaders van de transitievergoeding valt Deze aanpak is gericht op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren en op het gedrag dat jij vertoont.

Onder het motto ‘van werk naar werk’ wordt voor jou een nieuw perspectief gecreëerd op zowel het persoonlijk- als op het professioneel functioneren. Hierbij zal gedurende het gehele traject veel aandacht worden geschonken aan persoonlijk leiderschap: “het beste uit jezelf halen en jezelf zover krijgen dat je iets doet wat je anders niet had gedaan”. 

 

Ik wens je genoeg, 

 

Harmen Stakenburg

Spread the love

0