Corona maakt sommige bedrijfstakken overbodig. Wat heb je aan catering als iedereen thuis werkt? Wat moet een bagagemedewerker bij een lege band? Een ontslaggolf bedreigt nu ook de vaste banen.

Aantallen; waar praten we eigenlijk over?

Rond de zomervakantie kwamen er in Nederland 74.000 werklozen bij. Dat is de hoogste stijging sinds de start van de maandelijkse metingen in 2003. Veel reorganisaties vinden na de zomer plaats, dus die werklozen zijn niet meegerekend in de cijfers, die nu al onrustbarend zijn.

Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen gelijk, zo’n 300.000. Er werden in juni wel 33.300 nieuwe WW-uitkeringen toegekend, maar een vergelijkbaar aantal mensen verliet afgelopen maand de WW.

Natuurlijk ontslaan werkgevers niet zomaar mensen. Maar als gevolg van corona wel vaker dan normaal.  Meestal gaat dat zorgvuldig. Sociaal. Met oog voor de mens achter de medewerker. In ieder Sociaal Plan wordt daarom trouw gemeld dat de ontslagen medewerkers zoveel mogelijk worden begeleid. Van werk naar werk heet dat. Outplacement. Maar wanneer er zoveel professionals met min of meer dezelfde achtergrond worden begeleid naar een nieuwe baan, terwijl het aantal banen zo drastisch terugloopt in de sector waarin men zoveel kennis en ervaring heeft opgedaan, heeft die begeleiding dan wel zin?

Outplacement, wat is dat eigenlijk?

Outplacement werd in de jaren ’70 in de Verenigde Staten ontwikkeld en is daar inmiddels niet meer weg te denken. Sindsdien heeft het ook in Nederland een grote vlucht genomen. Inmiddels zijn er legio aanbieders die in meer of mindere mate outplacement bieden.

Maar wat bieden die bureaus dan? En hoe maak je een keuze?

De term outplacement betekent niets meer of minder dan het leveren van diensten die erop gericht zijn een werknemer naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Outplacementbureaus kunnen door het voeren van gesprekken en het leveren van programma’s hulp bieden in de zoektocht naar een andere werkkring voor de werknemer. Maar waar vind je dat werk dan. En wat voor werk moet dat dan zijn? Welke programma’s werken voor jou het beste? In welke vijver moet je vissen? Hoeveel anderen vissen ook in die vijver? Wil ik wel in die vijver vissen?

Deze vragen worden in mijn ervaring doorgaans niet of onvoldoende beantwoord tijdens reguliere outplacementtrajecten. Het zijn vragen die meer lijken aan te sluiten bij loopbaanbegeleiding. Het verkrijgen van antwoord op die vragen vergt inzicht. Het vergt vaardigheden. Het vergt creativiteit. En vooral een begeleider die je daarbij helpt. Een coach die complementair is aan jou.

Wat is het verschil tussen outplacement en loopbaanbegeleiding?

Outplacement en loopbaanbegeleiding hebben veel gemeen. Maar er is ook een aantal kenmerkende verschillen. Bij outplacement verliest een werknemer zijn of haar baan. Emoties en emotieverwerking speelt daarbij vaak meer een rol dan bij loopbaanbegeleiding.

De outplacementactiviteiten zijn vooral gericht op het vinden van een nieuwe baan, buiten de huidige organisatie. Dit proces vindt vaak plaats in groepen; meerdere medewerkers van een organisatie die gezamenlijk begeleid worden.

Loopbaanbegeleiding richt zich op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Op het gedrag dat iemand vertoont. Of dat effectief is, of juist ineffectief. Het helpt mensen diep na te denken over een volgende stap in een loopbaan. Het biedt inzicht in een vaak nieuwe stip op de horizon en het pad dat bewandeld kan worden om bij die stip te komen. Die stip kan buiten de organisatie zijn, maar hoeft niet. Meestal is de bereikte verandering echter nog groter en worden succesvolle stappen gezet buiten de eigen sector, of zelfs buiten de eigen professionele beroepsgroep.

Ok, en waar moet ik voor kiezen dan?

Wat is nu het beste voor al die, vaak hoogopgeleide, professionals, die ongewild en met veel tegelijk op straat komen te staan? Moet gekozen worden voor outplacement? Of ligt de keuze voor loopbaanbegeleiding meer voor de hand?

Mij dunkt: geen van beide! En allebei!

Een zekere rouwverwerking zoals dat heet zal in meer of mindere mate voor de meeste betrokkenen aan de orde zijn. Maar veel belangrijker nog is de vraag hoe en vooral waar men de nieuwe loopbaan kan inrichten. Wie ben ìk? Waar ben ik nou ècht goed in? Wat vind ìk leuk om te doen? En vooral, in welke rol of sector kan ik met mijn kwaliteiten en ervaring een actieve bijdrage leveren. Dat is voor ieder individu anders. Maar voor de meesten geldt dat dat niet meer in de krimpende bancaire sector zal zijn. Oude zekerheden moeten worden losgelaten en nieuwe zekerheden gecreëerd. Ieder individu zal daarom moeten bepalen wat zijn/haar drijfveren zijn. Waar de kansen zijn. Dit vergt een creatieve, individuele aanpak gericht op de persoon.

Ik vind het dan ook een goede ontwikkeling dat bedrijven steeds meer kiezen voor persoonlijke outplacement-budgetten in plaats van vastgestelde outplacementtrajecten. Dit geeft jou de ruimte jouw eigen keuzes te maken. Dat geeft jou de ruimte zelf een coach of organisatie te vinden waar jij je goed bij voelt. Een coach die jou als persoon begeleidt bij de vragen waar jij mee zit. Dat zijn meestal andere vragen dan waar het reguliere outplacement proces een antwoord op biedt. Bovendien kom je daarmee los van de keuzes die de werkgever voor jou heeft bepaald. Jij bepaalt je eigen toekomst!

Wil je meer weten?

Wil je meer weten wat ik kan betekenen voor jou? Lees dan eerst eens wat andere mensen zeggen over mij. Spreekt het je aan? Wil je meer weten? Bel of mail dan gerust. Vrijblijvend. Om kennis te maken. En voelt het goed…dan gaan wij samen aan de slag!

[wat anderen over mij zeggen]

Ik wens jou genoeg!

Harmen Stakenburg

Spread the love

0