D-day voor Rabobank; vakbonden rekenen op meer ontslagen’

‘economie :: 9000 medewerkers Rabobank ontslagen’

‘Rabobank schrapt nog eens 9.000 banen’

Zo maar wat ‘headlines’ van vanavond. De essentie van de boodschappen: zo’n 9.000 medewerkers van de Rabobank hebben te horen gekregen dat hun verbintenis met de bank eindig is. Of gedwongen ontslag volgt zal de tijd leren. De bank geeft aan gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te willen beperken. Een mooi streven voor de toekomst. Het verleden laat anders zien. De realiteit is vaak weerbarstig….

Al meer dan 2 jaar geleden schreef ik over de toekomst van financials uit de bancaire sector. Naar aanleiding van de begeleiding van veel bancaire medewerkers van verschillende banken was mijn advies toen: neem zelf de regie! Mijn advies nu? Hetzelfde. Neem zelf de regie! Alhoewel ruim 2 jaar geleden geschreven, actueler dan ooit. Dus in de reprise

———————————————————————————————–

OUTPLACEMENT VERSUS LOOPBAANBEGELEIDING

Toekomst voor financials uit de bancaire sector: neem zelf de regie!

De vier grootste Nederlandse banken hebben in 2012 aangekondigd in totaal 5000 banen te schrappen. Dat komt bovenop de 17.000 banen die al sinds 2008 door de sector zijn geschrapt, zo blijkt uit een overzicht van Het Financieele Dagblad. En nog geen 2 maanden onderweg in 2013 deelt de ING groep mee de komende 2 jaar 2.400 extra banen te schrappen, waarvan 1.400 in Nederland. Om over al die andere banken nog maar te zwijgen. Hiermee draagt de financiële sector in belangrijke mate bij aan de sterk oplopende werkloosheid. Immers, 7,5% van de beroepsbevolking zit inmiddels zonder werk.

Natuurlijk ontslaan werkgevers niet zomaar mensen. Dat gaat zorgvuldig. Sociaal. Met oog voor de mens achter de medewerker. In ieder Sociaal Plan wordt daarom trouw gemeld dat de ontslagen medewerkers zoveel mogelijk worden begeleid. Van werk naar werk heet dat. Outplacement. Maar wanneer er zoveel professionals met min of meer dezelfde achtergrond worden begeleid naar een nieuwe baan, terwijl het aantal banen zo drastisch terugloopt in de sector waarin men zoveel kennis en ervaring heeft opgedaan, heeft die begeleiding dan wel zin?

Outplacement werd in de jaren ’70 in de Verenigde Staten ontwikkeld en is daar inmiddels niet meer weg te denken. Sindsdien heeft het ook in Nederland een grote vlucht genomen. Inmiddels zijn er legio aanbieders die in meer of mindere mate outplacement bieden. Maar wat bieden die bureaus dan? En hoe maak je een keuze?

De term outplacement betekent niets meer of minder dan het leveren van diensten die erop gericht zijn een werknemer naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Outplacementbureaus kunnen door het voeren van gesprekken en het leveren van programma’s hulp bieden in de zoektocht naar een andere werkkring voor de werknemer. Maar waar vind je dat werk dan. En wat voor werk moet dat dan zijn? Welke programma’s werken voor jou het beste? In welke vijver moet je vissen? Hoeveel anderen vissen ook in die vijver? Wil ik wel in die vijver vissen? Deze vragen worden in mijn ervaring doorgaans niet of onvoldoende beantwoord tijdens reguliere outplacementtrajecten. Het zijn vragen die meer lijken aan te sluiten bij loopbaanbegeleiding. Het verkrijgen van antwoord op die vragen vergt inzicht. Het vergt vaardigheden. Het vergt creativiteit. En vooral een begeleider die je daarbij helpt. Een coach die complementair is aan jou.

Outplacement en loopbaanbegeleiding hebben veel gemeen. Maar er is ook een aantal kenmerkende verschillen. Bij outplacement verliest een werknemer zijn of haar baan. Emoties en emotieverwerking speelt daarbij vaak meer een rol dan bij loopbaanbegeleiding.

De outplacementactiviteiten zijn vooral gericht op het vinden van een nieuwe baan, buiten de huidige organisatie. Dit proces vindt vaak plaats in groepen; meerdere medewerkers van een organisatie die gezamenlijk begeleid worden. Loopbaanbegeleiding richt zich op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Op het gedrag dat iemand vertoont. Of dat effectief is, of juist ineffectief. Het helpt mensen diep na te denken over een volgende stap in een loopbaan. Het biedt inzicht in een vaak nieuwe stip op de horizon en het pad dat bewandeld kan worden om bij die stip te komen. Die stip kan buiten de organisatie zijn, maar hoeft niet. Meestal is de bereikte verandering echter nog groter en worden succesvolle stappen gezet buiten de eigen sector, of zelfs buiten de eigen professionele beroepsgroep.

Wat is nu het beste voor al die, vaak hoogopgeleide, financials die ongewild op straat komen te staan? Moet gekozen worden voor outplacement? Of ligt de keuze voor loopbaanbegeleiding meer voor de hand? Mij dunkt: geen van beide en allebei. Een zekere rouwverwerking zoals dat heet zal in meer of mindere mate voor de meeste betrokkenen aan de orde zijn. Maar veel belangrijker nog is de vraag hoe en vooral waar men de nieuwe loopbaan kan inrichten. Wie ben ìk? Waar ben ik nou ècht goed in? Wat vind ìk leuk om te doen? En vooral, in welke rol of sector kan ik met mijn kwaliteiten en ervaring een actieve bijdrage leveren. Dat is voor ieder individu anders. Maar voor de meesten geldt dat dat niet meer in de krimpende bancaire sector zal zijn. Oude zekerheden moeten worden losgelaten en nieuwe zekerheden gecreëerd. Ieder individu zal daarom moeten bepalen wat zijn/haar drijfveren zijn. Waar de kansen zijn. Dit vergt een creatieve, individuele aanpak gericht op de persoon.

Ik vind het dan ook een goede ontwikkeling dat bedrijven steeds meer kiezen voor persoonlijke outplacementbudgetten in plaats van vastgestelde outplacementtrajecten. Dit geeft jou de ruimte jouw eigen keuzes te maken. Dat geeft al deze 17.000 plus 4.000 plus 2.400 bankmedewerkers de ruimte zelf een coach of organisatie te vinden waar zij zich goed bij voelen. Een coach die jou als persoon begeleidt bij de vragen waar jij mee zit. Dat zijn meestal andere vragen dan waar het reguliere outplacementproces een antwoord op biedt. Bovendien kom je daarmee los van de keuzes die de werkgever voor jou heeft bepaald. Jij bepaalt je eigen toekomst!

 

Ik wens je genoeg, 

 

Harmen Stakenburg

Spread the love

0