Ben jij nou coach? Of ben je headhunter?

Deze vraag wordt mij zo vaak gesteld dat het misschien tijd wordt om deze eens te beantwoorden. En dat vind ik best lastig. Ik voel weerstand bij deze vraag. Alsof ik word beknot in mijn vrijheid. Mijn weerstand zit in de dualiteit die opgesloten lijkt in de vraag; ben je nu het ene….of ben je het andere? Er wordt gevraagd naar een keuze, waar ik mij niet fijn bij voel. Ik wil die keuze niet maken. Het ontneemt mij mijn vrijheid om te zijn wie ik ben.

Back to the point nu…..ben je nu coach of ben je nu headhunter???

Geen van beiden. En allebei! 

Mijn onderneming heet simpelweg HARMEN. Want dat is wat je krijgt; mij. Geen front-office, geen back-office. Ik sta voor je klaar. Als mens, als coach, als headhunter. Misschien is een betere naam voor mijn website wel ‘Harmen Helpt’. Wat dat is wat ik doe. Ik help mensen in organisaties met vraagstukken over leiderschap. Persoonlijk leiderschap. Zakelijk leiderschap. Van individuen. En van groepen. Ik coach mensen in loopbanen. Ik coach mensen in banen. Ik coach mensen ‘in between’ banen. Ik begeleid de ontwikkeling van groepen mensen naar high performing teams. Ik help mensen richting te bepalen. In leven en leiderschap. En wanneer teams aangevuld moeten worden met nieuw talent, dan vind ik dat talent. Voor banen en opdrachten. Vast en interim. Executive search of interim management. Ontwikkelen of plaatsen van mensen. Coach of headhunter. Ik maak werk leuker en gemakkelijker. Harmen Helpt. 

Het is nu juli. Wij zijn halverwege het jaar. Een mooie tijd om eens terug te kijken. Laten wij de dingen die ik doe eens in hokjes plaatsen en naar de aantallen kijken.


 

Carrière coaching

Gedurende de eerste helft van dit jaar heb ik 29 mensen mogen begeleiden bij vraagstukken over hun loopbaan. Soms komen mensen bij mij omdat ze hun baan dreigen te verliezen. Dan heet het outplacement. Soms komen mensen bij mij omdat er iets is in hun werk dat niet meer goed voelt. Soms komen mensen bij mij omdat ze zichzelf een regelmatige carrière check gunnen. Denk daar eens over na; als mens ga je regelmatig naar de tandarts om jouw gebit schoon en gaatjesvrij te houden. Je krijgt een jaarlijkse medische check-up. Je houdt je lichaam fit door regelmatig te sporten. En zelfs jouw auto krijgt om de 5000 kilometer een grote of kleine onderhoudsbeurt. Niet omdat er iets stuk is, maar omdat je een regelmatig en deskundig technisch advies wilt krijgen. Maar wat doe je voor jouw carrière?

Wanneer het gaat om jouw professionele leven is een pro-actieve benadering het beste. Het hebben van een ‘trusted advisor’. – zoals een coach – is meer en meer gemeengoed onder executives in de hele wereld. Van de 29 mensen die ik in de eerste helft van dit jaar heb mogen begeleiden bij vraagstukken over hun loopbaan dacht een aantal er serieus aan om van baan te veranderen. Sommigen werden hier zelfs door gedwongen omdat ontslag dreigde. Maar er zijn veel meer redenen om je vakkundig in jouw loopbaan te laten begeleiden, ook wanneer jouw baan niet op de tocht staat. Twijfel je of begeleiding iets voor jou is? Alleen al dat je twijfelt maakt dat iets jou bezig houdt waar je hulp bij zou willen of kunnen gebruiken. Het antwoord is dan ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ‘ja’. De echte vraag zal dan zijn; ‘welke coach kan mij het beste helpen?’. Kom dan eens in gesprek met mij. Voelt het goed; dan vooral doen. Voelt het niet goed; dan zeker niet doen. Dan kan ik je wel helpen aan coaches die beter bij jou zouden kunnen passen.

 

Leiderschapsontwikkeling

Om een leider te zijn, hoef je geen formele leiderschapsrol te bekleden. Iedereen in een organisatie kan de leiding nemen. Om bijvoorbeeld samenwerking te verbeteren. Of om klantwaarde te verhogen. Innovaties te starten, veranderingen te realiseren en resultaten te boeken. Het gaat bij leiderschap om de vraag of je bereid bent om initiatief te nemen. Om jouw nek uit te steken. Of je bereid bent de leiding te nemen. En als je vanuit jouw positie moet leidinggeven, draait het om de vraag of je bereid bent om de leiding weg te geven. Of je in staat bent anderen te stimuleren om leider te zijn.

Gedurende de eerste helft van 2021 heb ik 14 leiders geholpen om hun leiderschap nog verder te ontwikkelen. Om inzichten te krijgen in zichzelf en hoe zij interacteren met de wereld om hen heen. Dat gaat over vaardigheden. Over technieken. Over theorieën. Maar vooral ook over zelfbewustzijn. Wat zelfbewustzijn met leiderschap te maken heeft? Alles! Onderdeel van zelfbewustzijn is weten welke emoties of gevoelens jouw gedrag aansturen. Op het moment dat je je realiseert wat jouw gedrag triggert, begin je de acties en het gedrag van anderen te begrijpen. Als leider moet je je niet alleen bewust zijn van je eigen emoties, je moet je ook bewust zijn van de emoties die je teamleden drijven. Verrassend genoeg (of niet!) was blindheid voor de menselijke factor een van de redenen die hebben bijgedragen aan de ondergang van Nokia als ‘s werelds beste mobiele-telefoonbedrijf. Leiderschap gaat om een sociaal proces waarin een individueel lid van een groep betekenis geeft aan gebeurtenissen. Leiderschap is samen met anderen een toekomstvisie creëren, relaties onderhouden en samenwerking organiseren om gezamenlijk een toekomst vorm te geven.

Ik vind het  boeiend dat in deze omschrijving van leiderschap iedereen een leiderschapsrol kan nemen. Leiderschap is dus niet gebonden aan een formele rol of een formele positie. Iedereen kan het initiatief nemen om gezamenlijk een toekomst vorm te geven. Werken met mij aan jouw leiderschapsontwikkeling is een gezamenlijke reis. Ik heb een prachtige verzameling interventies beschikbaar op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau waaruit ik kan putten wanneer ik ondersteun bij individuele veranderingstrajecten. 

 

Teamontwikkeling

Onder de noemer teamontwikkeling heb ik in de eerste helft van dit jaar 7 teams begeleid. Hoewel de noemer gelijk is voor ieder van die teams, is de inhoud dat zeker niet.

De ene groep help ik met strategievorming. Een dag op de hei om met elkaar de visie en strategie voor de komende jaren te definieren. Dan ben ik een dag met zo’n groep aan de slag. Of twee dagen.

Andere groepen begeleid op weg naar een high performance team. Een traject van 6 maandelijkse bijeenkomsten waarin wij stilstaan bij wat maakt dat het ene team beter presteert dan het andere. In een High Performance Team identificeert ieder teamlid zich met het team, kent en deelt de teamvisie, weet wat het team belangrijk vindt, voelt zich ondersteund door de competenties van de teamleden en levert een bijdrage aan het gezamenlijke resultaat. En hoe graag wij dat ook willen….dat gaat niet vanzelf. Onder mijn begeleiding gaan wij op zoek naar een gezamenlijke basisveiligheid om vanuit daar samen te werken aan vertrouwen, samenwerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheid op weg naar nog betere gezamenlijke resultaten.

Ook heb ik een team begeleid dat nieuw was ontstaan vanuit een fusie van twee concurrerende bedrijven. Samen hebben wij een nieuwe werkelijkheid geschapen. Een werkelijkheid die door het hele team werd gedragen. Dat traject is nu 3 maanden onderweg. En zal zeker nog wel 6 maanden duren. 

Tot slot sluit ik iedere twee weken aan bij een directievergadering om de dynamiek te observeren en hierop in individuele coachingssessies te reflecteren. En natuurlijk lukt het mij niet altijd om mij de hele directievergadering als een vlieg op de muur te gedragen. Wanneer het moment hierom vraagt zetten wij de vergadering direct even stil om te reflecteren en waar nodig bij te sturen. Omdat het helpt.

 

Vacatures (vast & interim)

14 mensen heb ik aan nieuw werk geholpen het afgelopen half jaar. Een aantal op directieniveau. Een aantal op middle management niveau. En zeker ook een aantal specialisten. Maar altijd op leiderschapsniveau. In de definitie van hierboven dan, onder het kopje ‘leiderschapsontwikkeling’. Mensen die in organisaties het intitiatief nemen om een gezamenlijke toekomst vorm te geven. Die vind ik. Ook voor jouw team.

 

En wat hebben wij aan deze wijsheid?

Niet zo gek veel. Behalve misschien dat je nu weet dat ik niet zo van hokjes houd. En waar ik jou of jouw team mee kan helpen. En het overzicht is niet eens helemaal actueel. In de paar dagen die zitten tussen de ‘tussenstand’ en dit artikel zijn er 4 vacatures en 2 coachingstrajecten bij gekomen. Maar, tot op zekere hoogte geeft het een antwoord op de vraag ‘ben je nu coach of ben je nu headhunter’. Niet een heel adequaat antwoord, dat geef ik toe. Maar het schept een beeld. 

Coach of headhunter? Geen van beiden. En allebei. 

Harmen Helpt. Waar kan ik jou mee helpen?

Ik wens jou genoeg!

Harmen Stakenburg

Spread the love

0